Xe tải Teraco

TERA 100

Tải trọng: 950 kg

Thùng dài: Thùng dài: 2.8 m

Báo Giá: 0903.400.806

TERA 240S & TERA 240L

Tải trọng: 2,4 tấn

Thùng dài: 4,4m

Báo Giá: 0903.400.806

TERA 250

Tải trọng: 2,4 tấn

Thùng dài: 3,7m

Báo Giá: 0903.400.806

Xe tải Teraco

TERA 100

Tải trọng: 950 kg

Thùng dài: Thùng dài: 2.8 m

TERA 240S & TERA 240L

Tải trọng: 2,4 tấn

Thùng dài: 3,7m

TERA 250

Tải trọng: 2,4 tấn

Thùng dài: 3,7m

Liên hệ ngay để nhận giá tốt nhất & nhiều ưu đãi khác từ Việt Thăng Long

Xe tải hyundai

Hyundai H150 Porter

Tải trọng: 1,35 tấn

Thùng dài: 3,2m

Báo Giá: 0903.400.806

Hyundai HD700

Tải trọng: 7 tấn

Thùng dài: 4,95m

Báo Giá: 0903.400.806

HYUNDAI NEW MIGHTY 110S

Tải trọng: 6,8 tấn

Thùng dài: 5m

Báo Giá: 0903.400.806

HYUNDAI NEW MIGHTY N250

Tải trọng: 2,5 tấn

Thùng dài: 3,42m

Báo Giá: 0903.400.806

Xe tải hyundai

Hyundai H150 Porter

Tải trọng: 1,35 tấn

Thùng dài: 3,2m

Báo Giá: 0903.400.806

Hyundai HD700

Tải trọng: 7 tấn

Thùng dài: 4,95m

Báo Giá: 0903.400.806

HYUNDAI NEW MIGHTY 110S

Tải trọng: 6,8 tấn

Thùng dài: 5m

Báo Giá: 0903.400.806

HYUNDAI NEW MIGHTY N250

Tải trọng: 2,5 tấn

Thùng dài: 3,42m

Báo Giá: 0903.400.806

Xe tải hyundai

Hyundai H150 Porter

Tải trọng: 1,35 tấn

Thùng dài: 3,2m

Báo Giá: 0903.400.806

Hyundai HD700

Tải trọng: 7 tấn

Thùng dài: 4,95m

Báo Giá: 0903.400.806

HYUNDAI NEW MIGHTY 110S

Tải trọng: 6,8 tấn

Thùng dài: 5m

Báo Giá: 0903.400.806

HYUNDAI NEW MIGHTY N250

Tải trọng: 2,5 tấn

Thùng dài: 3,42m

Báo Giá: 0903.400.806